اختصاصی لیست کانال اماده برای استارست starsat sr-65000
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل STARSAT sr-65000 | مشاهده: 1197 بار | پاسخ: 34

اختصاصی لیست کانال اماده برای استارست starsat sr-70000
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: STARSAT sr-70000 | مشاهده: 1292 بار | پاسخ: 27

اختصاصی لیست کانال اماده برای استارست sr-90000hd extreme
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: SR-90000HD | مشاهده: 547 بار | پاسخ: 1

اختصاصی لیست کانال اماده برای استارست starsat sr-2000 ace
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل SR-2000 ACE | مشاهده: 1684 بار | پاسخ: 29

اختصاصی لیست کانال اماده برای استارست STARSAT SR-2000 hyper
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: sr-2000hd_hyper | مشاهده: 3674 بار | پاسخ: 34

لیست کانال اماده اختصاصی برای رسیورهای ایکلاس iclasS 9900
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: رسیور های 9000-ICLASS 9900-9090 اولتیما | مشاهده: 297 بار | پاسخ: 1

لیست کانالهای چیده شده برای مدل K9K9 -A9A9 Full HD XviD
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل K9K9 -A9A9 Full HD XviD | مشاهده: 864 بار | پاسخ: 2

تاپیک لیست کانال برای رسیور ایکلاس مدل k9k9 wifi 3g hd
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل A9A9 WiFi HD - K9K9 WiFi HD | مشاهده: 327 بار | پاسخ: 1

سايت ماهواره: ليست کانال هاي چيده شده براي رسيورهاي مدل هاي k9k9
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: vahid6630 | انجمن: مدل K9K9 HD PVR COMPACT | مشاهده: 2803 بار | پاسخ: 9

لیست کانال اماده اختصاصی برای رسیورهای ایکلاس n9n9
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل T9T9.B9B9.N9N9.G9G9 WiFi HD PVR | مشاهده: 517 بار | پاسخ: 15

لیست کانال اماده اختصاصی برای رسیورهای ایکلاس t9t9
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل T9T9.B9B9.N9N9.G9G9 WiFi HD PVR | مشاهده: 554 بار | پاسخ: 15

لیست کانال اماده اختصاصی برای رسیورهای ایکلاس b9b9
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل T9T9.B9B9.N9N9.G9G9 WiFi HD PVR | مشاهده: 2184 بار | پاسخ: 15

لیست کانال اماده اختصاصی برای رسیورهای ایکلاس g9g9
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل T9T9.B9B9.N9N9.G9G9 WiFi HD PVR | مشاهده: 561 بار | پاسخ: 14

اختصاصی لیست کانال اماده برای ایستار istar x20000 4mg
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل ISTAR X20000FULLL HD | مشاهده: 849 بار | پاسخ: 28

اختصاصی لیست کانال اماده برای ایستار istar x20000 MEGA
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل ISTAR X20000FULLL HD | مشاهده: 1281 بار | پاسخ: 27

اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar X20000_COMBO
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل ISTAR X20000FULLL HD | مشاهده: 351 بار | پاسخ: 9

اختصاصی لیست کانال اماده برای ایستار istar x20000 8mg
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدل ISTAR X20000FULLL HD | مشاهده: 1423 بار | پاسخ: 27

اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar x9900
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدلهای دو تیونر Istar x50000-40000-9900 fullhd usb | مشاهده: 457 بار | پاسخ: 21

اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar x50000
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدلهای دو تیونر Istar x50000-40000-9900 fullhd usb | مشاهده: 361 بار | پاسخ: 21

اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar X50000-Super
نويسنده آخرين پست: سایت ماهواره | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: مدلهای دو تیونر Istar x50000-40000-9900 fullhd usb | مشاهده: 379 بار | پاسخ: 20