سایت ماهواره :اعلام برنامه های پکیجهای CYFRAو POLSAT در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 31629 بار | پاسخ: 1276

سایت ماهواره : اعلام برنامه های پکیج YES در ماهواره AMOS (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 24542 بار | پاسخ: 1297

اعلام برنامه پکیج زیبای کیبلکیوسک KabelKiosk در ماهواره Eutelsat 9 (اختصاصی برای مشترکین GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 23129 بار | پاسخ: 1445

سایت ماهواره : اعلام برنامه های پکیج VOD در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 22282 بار | پاسخ: 1392

سایت ماهواره : اعلام برنامه های پکیج CANALSAT در ماهواره ASTRA 19 (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 33548 بار | پاسخ: 1893

سایت ماهواره : اعلام برنامه های پکیج BIS کانالهای فرانسه در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 32687 بار | پاسخ: 1901

سایت ماهواره : اعلام برنامه مستند در ماهوارها (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: نیوز93 | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 25200 بار | پاسخ: 1560

سایت ماهواره : اعلام برنامه های پکیج کارتون و انیمیشن در ماهوارهای مختلف (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 27747 بار | پاسخ: 1891

سایت ماهواره : اعلام برنامه ورزشی در ماهوارها (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: نیوز93 | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 31334 بار | پاسخ: 2028

سایت ماهواره : اعلام برنامه سریالها در ماهوارها (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: نیوز93 | شروع کننده موضوع: نیوز93 | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 30168 بار | پاسخ: 1896

اعلام وضعیت ایستارIstar x2200 fullhd usb
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: مدل Istar x2200 fullhd usb | مشاهده: 110 بار | پاسخ: 1

اعلام وضعیت ایستارistar a65000 plus
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: ایستار ISTAR A65000 PLUS | مشاهده: 88 بار | پاسخ: 1

اعلام وضعیت ایستارistar a2300 plus
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: ای استار ISTAR A2300 PLUS | مشاهده: 123 بار | پاسخ: 1

اعلام وضعیت ایستارistar a80000 plus
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: رسیور ایستار ISTAR A80000 PLUS | مشاهده: 152 بار | پاسخ: 1

اعلام وضعیت شرینگ هوایی و اینترنتی آی استارistar x35000 full hd و x70000
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: strong | انجمن: مدل istar x35000 & 70000 fullhd | مشاهده: 1361 بار | پاسخ: 28

اعلام وضعیت شرینگ هوایی و اینترنتی آی استارistar x33000 full hd
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: jokertv | انجمن: مدل ISTAR x33000 FULL HD GPRS | مشاهده: 1649 بار | پاسخ: 29

اعلام وضعیت شیرینگ : مدل ISTAR x60000 -25000-4000MEGA-3500 FULL
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: نیوز93 | انجمن: مدل ISTAR x60000 -25000-4000MEGA-3500 FULL HD | مشاهده: 2972 بار | پاسخ: 39

اعلام وضیعت شیرینگ ایستار 5000
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: strong | انجمن: رسیور ایستار ISTAR 5000 | مشاهده: 1471 بار | پاسخ: 25

اعلام وضعیت شرینگ آی استارistar x15000 full hd
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: strong | انجمن: مدل ISTAR X15000 FULL HD 1080 | مشاهده: 1264 بار | پاسخ: 26

اعلام وضعیت اکانت ایستار 2000.2500
نويسنده آخرين پست: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: strong | انجمن: مدلهای ISTAR 2500-2500MEGA& 2000- 2000MEGA | مشاهده: 1011 بار | پاسخ: 24